فرم ثبت مشخصات

اطلاعات تماس
میزان تحصیلات

هر خط یک عنوان

توانایی ها
مهارت ها و میزان مهارت ها
نزدیکی با تکنولوژی
رزومه کاری
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۵ مگابایت

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۱۰ مگابایت حداقل ۵ نمونه کار با فرمت zip. یا rar. برای طراحی گرافیک مورد نیاز است.

سوابق کاری
وضعیت زمانبندی آزاد
تعهدات و توافقات مجموعه
۱. این مجموعه متعهد می شود که اطلاعات شخصی شما شامل اطلاعات فردی و محرمانه را به امانت نزد خویش نگاه داشته و در اختیار شخص ثالث قرار ندهد. ۲. این مجموعه در بکارگیری یا عدم به کارگیری متقاضیان مختار می باشد. ۳. این مجموعه اجازه را دارد که در صورت لزوم به کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن همراه متقاضی تماس حاصل نماید.
لطفا صبر کنید